Sunday, 5 June 2011

engkau memang cantik

bismillahirrahmanirrahim..

*kErana kamu tidak pErnah tahu bEtapa cantiknya dirimu..engkau mEmang cantik..sElagi kau tidak mElulu,
engkau mEmang cantik..sElagi kau mEnutup malu,
engkau mEmang cantik..sElagi kau memElihara adab,
engkau mEmang cantik..sElagi kau mEnjaga aurat,
engkau mEmang cantik..sElagi kau mEnjaga batas,
engkau mEmang cantik..sElagi kau waras bErhias,
engkau mEmang cantik..sElagi kau bErsifat fitrah,
engkau mEmang cantik..sElagi kau pantang mEnyErah,
engkau mEmang cantik..sElagi kau tErus bErsolat,
engkau mEmang cantik..sElagi kau lurus bErtaubat,
engkau mEmang cantik..sElagi kau jujur bErilmu,
engkau mEmang cantik..sElagi kau membaca al-quran,
engkau mEmang cantik..sElagi kau bEradab sopan,
engkau mEmang cantik..sElagi kau kasih ibu bapa,
engkau mEmang cantik..sElagi kau sabar dan tEnang,
engkau mEmang cantik..sElagi kau tEgakkan islam,
engkau mEmang cantik..sElagi kau mEncegah kEmungkaran,
engkau mEmang cantik..sElagi kau bErkebajikan,
engkau mEmang cantik..sElagi kau berniatkan Tuhan,
engkau mEmang cantik..kErana kau sEindah islam.. 

engkau memang cantik..sElagi kau bErada dalam bingkai cErmin
 bErbunga dari kamar bErnama iman..

~dari buku Engkau Memang Cantik karya Burhan Sodiq..

No comments:

Post a Comment

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang